Electro Medico - Kwaliteit in de praktijk
Neem contact op

Schouder revalidatie

Doordat de schouder een complex gewricht is, met articulatie in meerdere richtingen en beïnvloeding vanuit verschillende spiergroepen, kan dit de schouder kwetsbaar maken voor blessures en instabiliteit.

De Dynatorq is een instrument dat kan worden gebruikt voor het meten, testen en revalideren van bewegingen rondom het schoudergewricht. Het apparaat maakt hierbij gebruik van elastische weerstand. Deze vorm van weerstand is uitermate effectief bij het meten en revalideren van klachten waarbij met geringe weerstand moet worden getraind om verdere beschadiging van weefsel te voorkomen. Doordat er nauwelijks sprake is van massatraagheid is het apparaat ook geschikt voor kleine bewegingsuitslagen en wordt piekbelasting aan het begin van de beweging voorkomen. Daarnaast zorgt de elastische weerstand voor een lineair opbouw van de weerstand.

Schouder

 

 

Dynatorq schouder revalidatie apparaat

De Dynatorq

De Dynatorq is praktisch in gebruik, heeft maar weinig ruimte in uw praktijk nodig en stelt in staat op een eenvoudige en doeltreffende manier uw patiënten te begeleiden naar een snel herstel.

Door gebruik te maken van betrouwbare, reproduceerbare en objectieve meetwijzen, kan preoperatief worden vastgesteld wat het functieverlies in de aangedane schouder is. Vervolgens kan postoperatief op basis van deze gegevens de revalidatie worden ingezet. Ook kan door contralaterale metingen worden vergeleken met de niet aangedane zijde, zodat deze als referentie kan dienen voor het te bereiken niveau na revalidatie. Met name de reproduceerbaarheid van de metingen is van groot belang om zorgvuldig te kunnen meten. Vergelijkt men bijvoorbeeld met een MicroFET, dan is deze ook in staat meetgegevens van de geleverde kracht te registreren, maar is het haast ondoenlijk om een bepaalde situatie 2 keer identiek na te bootsen. De Dynatorq kan dit wel en zorgt hiermee voor een grote test-hertest betrouwbaarheid.

De Dynatorq biedt u derhalve een compleet meetinstrument voor monitoring en evaluatie, zodat u op een overzichtelijke manier, voor uzelf en de patiënt, de progressie inzichtelijk kan maken. 

Niet voor niets worden steeds vaker samenwerkingsverbanden tussen artsen en therapeuten opgezet, om aan de continue vraag van specialisatie te voldoen. De winst voor de patiënt zit er in dat hij/zij wordt doorverwezen naar een behandelaar met een specifieke expertise op het gebied van schouderrevalidatie. Als behandelaar heeft u het voordeel dat u hiermee meer patiënten kunt helpen met schouderproblematiek. De Dynatorq kan hierbij van grote meerwaarde zijn en uw praktijk naar een hoger niveau tillen.

Dynatorq train en meet apparaat voor de fysiotherapeut

Dynatorq train en meet apparaat voor de fysiotherapeut

Waar wordt de Dynatorq gebruikt?

De Dynatorq kan worden ingezet bij revalidatie van aandoeningen rondom het schoudergewricht. Daarnaast kan het apparaat worden gebruikt voor preventieve maatregelen bij bijvoorbeeld (top)sporters of in een arbeidsgerelateerde setting. De Dynatorq kan gebruikt worden voor een veelvuldigheid aan mogelijkheden. De Dynatorq kan worden ingesteld op verschillende beginstanden en kan zowel staand als zittend worden gebruikt door de patiënt. Hierbij kunnen de meest voorkomende bewegingen van het glenohumerale gewricht, zoals exo- en endorotatie of ab- en adductie, worden gemeten.

Van belang bij een goede revalidatie is pijnvrij oefenen. Doordat met de Dynatorq ook isometrisch kan worden gemeten, wordt pijn door bewegingsuitslag vermeden, terwijl wel de kracht van de spieren kan worden gemeten. Hierdoor kan al snel na de operatie begonnen worden met herstel van de spierweefsels, zonder dat hierbij de overige (bot)structuren schade aan wordt gedaan.

Ook kan worden gewerkt aan proprioceptieve training door het “target follow” programma, waarbij de inzet van de revalidatie niet zozeer op kracht en weerstand is gericht, maar op coördinatie en controle en daarmee een optimale intermusculaire coördinatie. Met lage belasting kan worden gewerkt aan (herstel van) de coördinatieve functie van de spieren rondom het schoudergewricht. Door te zorgen voor balans in de     krachtenkoppels in de schouder wordt de stabiliteit van de schouder verbeterd.

Het voordeel ten opzichte van traditionele therapie is dat de therapeut in staat is specifieke bewegingen te isoleren. Daarnaast kunnen de gegevens nauwkeurig worden vastgelegd, zodat de metingen repliceerbaar en de resultaten van de verschillende behandelsessies te vergelijken zijn. Door op een gestandaardiseerde wijze te meten, kunnen de bevindingen worden geobjectiveerd. Deze test-hertest mogelijkheid, maakt de Dynatorq tot een uitermate betrouwbaar hulpmiddel. Dit maakt de progressie van de patiënt inzichtelijk. Zowel voor u als therapeut, als voor de patiënt zelf. Daarnaast kan deze informatie gebruikt worden om het behandelprotocol desgevraagd aan de behandelend arts of zelfs de verzekeraar inzichtelijk te maken.

Parameters die kunnen worden vastgelegd, zijn onder andere de bewegingsuitslag (graden), de kracht (N) en de arbeid (J). Van de eerste twee worden zowel de maximale als de gemiddelde waarden vastgelegd. Dit kan zowel in een dynamische testsetting als in een isometrische worden geregistreerd.

Testimonials:

Wie zegt dat de Dynatorq werkt?

Op basis van verschillende onderzoeken is aangetoond dat revalidatie met elastische weerstand vele voordelen heeft ten opzichte van andere methoden. Door de lage massa van het elastiek, is vrijwel geen sprake van massatraagheid. Bij het trainen met vrije gewichten is wel sprake van massatraagheid, met een extra piekbelasting tot gevolg. Onderzoek van Andersen et al. (2010) toont aan dat er qua spieractiviteit bij rustige bewegingen geen verschil is tussen trainen met elastische weerstand of met vrije gewichten. Wanneer men dit combineert met het feit dat bij elastische weerstand de piekbelasting wordt voorkomen, geeft het werken met de Dynatorq een extra voordeel. 

Screenshot Dynatorq software

Onderzoek en Publicaties met betrekking op de Dynatorq

Onderzoeken:

Meer informatie? Neem contact op!

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht